Kalendarium

Folkhälsostämman 2012

Datum: 2012-04-23 - 2012-04-25
Tid: 09:00
Plats: Folkets Hus i Stockholm

Nu kan du anmäla dig till Folkhälsostämman 2012 - årets mötesplats för inspiration och kreativa samtal med kollegor samt spännande föreläsningar kring folkhälsa.

Folkhälsostämman är mötesplatsen för att diskutera, utbyta erfarenheter, och tillsammans bidra till kunskapsutvecklingen inom folkhälsoområdet. Aktuell kunskap om effektiva metoder och strategier samt faktorer som påverkar utvecklingen av hälsan i befolkningen kommer att presenteras.

Några frågeställningar som kommer att belysas är:

  • Vilka är framtidens utmaningar för en förbättrad folkhälsa?
  • Vem bär ansvar för god hälsa?
  • Hur kan samhället underlätta för individer att göra medvetna val?
  • Hur bygger vi ett samhälle som främjar hälsa och tillväxt?
  • Vilka insatser bör prioriteras för att skapa bättre hälsa för alla och varför?
  • Hur använder vi begränsade ekonomiska resurser effektivt?

länk Sista dag för att anmäla ett abstract är den 18 november 

Uppdaterad: 2011-11-10

Sidansvarig: Camilla Bergholm